Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Döndü Tülay ÖZKUL

Özgeçmiş

 

E-mail: tulay.ozkul@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Resim, Heykel, Çağdaş Sanat, Mimarlık

LinkedInOrkid
Dr. Öğr. Üyesi Songül Dumlupınar Alican

Özgeçmiş

 

E-mail: songul.alican@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Ortaçağ Tarihi, Şehir Tarihi, Mimari Tarihi

LinkedInOrkid