Sahne Sanatları Bölümü Ders İçerikleri

Birinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 101

Ders Adı
Bireysel Çalgı I

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 103

Ders Adı
Müzik Teorisi -I

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Temel müzik terimleri, basit form analizleri, armoni kurallarının açıklanması, 5li, 6lı, 4-6lı, çeken 7li akorları kullanarak armonik çözümlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Ders Kodu
MSS 105

Ders Adı
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Nota yazısını yazma ve tanıma, tek ve çok ses işitme çalışmaları, ritmik yapıları tanıma ve okuma, aralık duyum çalışmaları, tonların tanınması ve ayırt edilmesi, duyulan seslerin ve ritim kalıplarının yazılması, (tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları), görülen müzik cümlelerinin okunması (deşifre çalışmaları), ton ve mod duygusunun geliştirilmesi, doğaçlama çalışmalarını yapmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 107

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi I

T
1

U
0

K
1

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

Ders Kodu
922001912009

Ders Adı
Türk Dili -I

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Dilin tanımı ve işlevi, dillerin doğuşu, yazı dili ve konuşma dili, kağıt düzeni ve paragraf bilgisi, yazı ve yazı planı, yazım kuralları ve noktalama işaretleri, dilekçe yazımı ve yazım çalışmalarından oluşur.

Ders Kodu
922001972009

Ders Adı
İngilizce -I

T
2

U
0

K
0

AKTS
2

Verb to be, Simple Present, can, can’t, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc. konularını içermektedir.

Ders Kodu
922002912010

Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi -I

T
42

U
0

K
0

AKTS
2

Osmanlı Devleti’nin çoküş süreci ve moderneşle çabaları, Birinci Dünya Şavaşı süreci, Mondros Mütarekesi ve sonunda yaşanan gelişmeler, Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya gelişi ve Milli Mücadele süreci, TBMM’nin faaliyetleri, Lozan anlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı konularını içerir.İkinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 102

Ders Adı
Bireysel Çalgı II

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir

Ders Kodu
MSS 104

Ders Adı
Müzik Teorisi -II

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Temel müzik terimleri, basit form analizleri, armoni kurallarının açıklanması, 5li, 6lı, 4-6lı, çeken 7li akorları kullanarak armonik çözümlemeler yapılması amaçlanmaktadır.

Ders Kodu
MSS 106

Ders Adı
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma II

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Nota yazısını yazma ve tanıma, tek ve çok ses işitme çalışmaları, ritmik yapıları tanıma ve okuma, aralık duyum çalışmaları, tonların tanınması ve ayırt edilmesi, duyulan seslerin ve ritim kalıplarının yazılması, (tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları), görülen müzik cümlelerinin okunması (deşifre çalışmaları), ton ve mod duygusunun geliştirilmesi, doğaçlama çalışmalarını yapmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 108

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi II

T
1

U
0

K
1

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

Ders Kodu
922001922009

Ders Adı
Türk Dili -II

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Özgeçmiş oluşturma, özet ve rapor hazırlama, sözcük türleri, sözcük öbekleri, birleşik sözcükler ve sözcük öbeklerinin yazımı, cümle bilgisi, yazı uygulamaları, sözlü anlatım, telaffuz ve tonlama, vurgu-durak, sözlü anlatım ve uygulama konularını içerir.

Ders Kodu
922001982009

Ders Adı
İngilizce -II

T
2

U
0

K
0

AKTS
2

Present continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, present perfect have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verb + infinitive/-ing form konularını içermektedir.

Ders Kodu
922002922010

Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi -II

T
2

U
0

K
0

AKTS
2

Milli Mücade’nin örgütlenme süreci, Kurtuluş Şavaşı’n daki cepheler ve sonuçları, Yeni Türkiye Devleti’nin kuruluş süreci ve ilkeleri hakkında bilgileri kapsar.

Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 201

Ders Adı
Bireysel Çalgı III

T
2

U
0

K
0

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 203

Ders Adı
Müzik Teorisi -III

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Sonat Allegrosu formu, tüm 7li ve 9lu akorlarla armonik çalışmalar, kontrpuana giriş, Cantus Firmus, 1e karşı 1, 2, 4 ve senkoplu çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Ders Kodu
MSS 205

Ders Adı
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma III

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Nota yazısını yazma ve tanıma, tek ve çok ses işitme çalışmaları, ritmik yapıları tanıma ve okuma, aralık duyum çalışmaları, tonların tanınması ve ayırt edilmesi, duyulan seslerin ve ritim kalıplarının yazılması, (tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları), görülen müzik cümlelerinin okunması (deşifre çalışmaları), ton ve mod duygusunun geliştirilmesi, doğaçlama çalışmaları yapmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 207

Ders Adı
Müzik Tarihi III (Klasik)

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Öğrencilere Batı müziğinin kaynaklarını tanıtmayı, Klasik dönem müziğinin özelliklerini ve gelişmini öğretmeyi amaçlar.

Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 202

Ders Adı
Bireysel Çalgı IV

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 204

Ders Adı
Müzik Teorisi -IV

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Sonat Allegrosu formu, tüm 7li ve 9lu akorlarla armonik çalışmalar, kontrpuana giriş, Cantus Firmus, 1e karşı 1, 2, 4 ve senkoplu çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.

Ders Kodu
MSS 206

Ders Adı
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma IV

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Nota yazısını yazma ve tanıma, tek ve çok ses işitme çalışmaları, ritmik yapıları tanıma ve okuma, aralık duyum çalışmaları, tonların tanınması ve ayırt edilmesi, duyulan seslerin ve ritim kalıplarının yazılması, (tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları), görülen müzik cümlelerinin okunması (deşifre çalışmaları), ton ve mod duygusunun geliştirilmesi, doğaçlama çalışmaları yapmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 208

Ders Adı
Müzik Tarihi (19. Yüzyıl)

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Öğrencilere Batı müziğinin kaynaklarını tanıtmayı, Klasik dönem müziğinin özelliklerini ve gelişmini öğretmeyi amaçlar.


Besinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 301

Ders Adı
Bireysel Çalgı V

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 303

Ders Adı
Müzik Tarihi (1900-1950)

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Batı müziğinin kaynaklarını tanıtmayı, 1900-1950 tarihleri arasında üretilen müziğin özelliklerini ve gelişimini öğretmeyi amaçlar.

Ders Kodu
MSS 305

Ders Adı
Araştırma Teknikleri I

T
2

U
0

K
2

AKTS
3

Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğretir. Bu derste bilimsel araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler yazılı örneklerle ele alınacaktır.

Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 302

Ders Adı
Bireysel Çalgı VI

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 304

Ders Adı
Müzik Tarihi (Ulusal)

T
2

U
0

K
2

AKTS
3

Batı müziğinin kaynaklarını tanıtırken, ülkemizde çoksesli müziğin gelişimini öğretmeyi amaçlar.

Ders Kodu
MSS 306

Ders Adı
Araştırma Teknikleri II

T
2

U
0

K
2

AKTS
3

Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğretir. Bu derste bilimsel araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler yazılı örneklerle ele alınacaktır.


Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 401

Ders Adı
Bitirme Projesi I

T
0

U
2

K
1

AKTS
5

Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, alanıyla ilgili özgün araştırma yaptırmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 403

Ders Adı
Bireysel Çalgı VII

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu
MSS 105

Ders Adı
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma

T
4

U
0

K
4

AKTS
5

Nota yazısını yazma ve tanıma, tek ve çok ses işitme çalışmaları, ritmik yapıları tanıma ve okuma, aralık duyum çalışmaları, tonların tanınması ve ayırt edilmesi, duyulan seslerin ve ritim kalıplarının yazılması, (tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları), görülen müzik cümlelerinin okunması (deşifre çalışmaları), ton ve mod duygusunun geliştirilmesi, doğaçlama çalışmalarını yapmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 405

Ders Adı
Sanat Eleştirisi ve Teknikleri

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Sanat eleştirisi nedir, eleştiri çeşitleri nelerdir, eleştiride hangi yöntemler uygulanır, bir sanat yapıtına nasıl bakılır, değerlendirme ölçütleri nelerdir, eleştirel iletişim nasıl kurulur, sanat ontolojisi nedir ve ontolojik eleştiri nasıl olmalıdır gibi sanat eleştirisini çeşitli yönlerden irdelemeyi amaçlar.

Sekinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSS 402

Ders Adı
Bitirme Projesi II

T
0

U
2

K
1

AKTS
5

Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, alanıyla ilgili özgün araştırma yaptırmayı amaçlar.

Ders Kodu
MSS 404

Ders Adı
Sanat ve Estetik

T
2

U
0

K
2

AKTS
5

Sanat ve estetikle ilgili temel kavramları ve sanatın toplumsal tarihine ilişkin bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.

Teknik Seçmeli Dersler Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 301

Ders Adı
Yardımcı Piyano

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 303

Ders Adı
Korrepetisyon I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 305

Ders Adı
Klasik Gitar Tarihi I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Rönesans ve Barok döneminde gitarın gelişimi ve kullanımı hakkında bilgi edinmeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 307

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 309

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 311

Ders Adı
Türk Halk Müziği Nazariyatı I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türk müzik sistemine dayalı duyuş ve Türk müziği eserlerini kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve Türk müziğine ait kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 313

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi III

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 315

Ders Adı
Çalgı Bilgisi I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Klasik müzik orkestrasındaki çalgıların ve grupların açıklanması, çalgıların ses sınırları ve aktarım özelliklerinin anlatımını içerir.
Teknik Seçmeli Dersler Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 202

Ders Adı
Yardımcı Piyano

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 204

Ders Adı
Korrepetisyon II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 206

Ders Adı
Klasik Gitar Tarihi II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Klasik ve Romantik Dönemde (1750-1900) gitarın gelişimi ve kullanımı hakkında bilgi edinmeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 208

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 210

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 212

Ders Adı
Türk Halk Müziği Nazariyatı II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türk müzik sistemine dayalı duyuş ve Türk müziği eserlerini kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve Türk müziğine ait kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 214

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi IV

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 216

Ders Adı
Çalgı Bilgisi II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Klasik müzik orkestrasındaki çalgıların ve grupların açıklanması, çalgıların ses sınırları ve aktarım özelliklerinin anlatımını içerir.
Teknik Seçmeli Dersler Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 301

Ders Adı
Yardımcı Piyano III

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 303

Ders Adı
Popüler Müzik

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Uluslararası popüler ve sanat müziği ile ilgili temel kavramları, dünyada varolan müzik kültürlerini, popüler ve sanat müziğinin Türk müzik eğitimindeki yerini ve önemini yorumlamayı sağlar.
Ders Kodu
MTS 305

Ders Adı
Korrepetisyon III

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 307

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra III

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 309

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. III

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 311

Ders Adı
Opera Tarihi I (Ulusal)

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 1917-1994 yılları arasında Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını sağlar.
Ders Kodu
MTS 313

Ders Adı
Orkestrasyon I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürlerin incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 315

Ders Adı
Organoloji I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin karşılaştıkları bir çalgıyı sınıflandırabilmelerini, müzik ve kültür içindeki işlevini tespit edebilme becerilerini geliştirmeyi sağlar.
Ders Kodu
MTS 317

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi V

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Teknik Seçmeli Dersler Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 302

Ders Adı
Yardımcı Piyano IV

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 304

Ders Adı
Org

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Elektronik orgun müzik öğretiminde öğrencilerce kullanılmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 306

Ders Adı
Korrepetisyon IV

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 308

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra IV

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 310

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. IV

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 312

Ders Adı
Opera Tarihi II (Ulusal)

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 1994-2012 yılları arasında Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını sağlar.
Ders Kodu
MTS 314

Ders Adı
Orkestrasyon II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürlerin incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 316

Ders Adı
Organoloji II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin karşılaştıkları bir çalgıyı sınıflandırabilmelerini, müzik ve kültür içindeki işlevini tespit edebilme becerilerini geliştirmeyi sağlar.
Ders Kodu
MTS 318

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi VI

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Teknik Seçmeli Dersler Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 401

Ders Adı
Yardımcı Piyano V

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 403

Ders Adı
Korrepetisyon V

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 405

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra V

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 407

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. V

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 409

Ders Adı
Opera Tarihi III (Ulusal)

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 2012’de bugüne Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 411

Ders Adı
Kompozisyon I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürleri incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 413

Ders Adı
Ses Kayıt Teknikleri

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Bu ders , müzik ve film için temel ses ve kayıt teknolojileri ile ilgili teori ve uygulama bilgisi vermeyi ; öğrencilerin akustik ve psikoakustik becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ders Kodu
MTS 415

Ders Adı
Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Notasyon, midi sequencer ve wave işleme programlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 417

Ders Adı
Flamenko Gitar I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Flamenko Gitar literatüründeki eserlerin incelenerek yeni gitar kompozisyonlarının oluşturulmasını hedefler.
Ders Kodu
MTS 419

Ders Adı
Çalgı Pedagojisi I

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

21. yüzyıl bilgi çağının değişimci, dönüşümcü, yenilikçi eğitim ortamını ve gereksinimlerini takip eden ve bu doğrultuda yeni öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini uygulayan çalgı eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 421

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi VII

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Teknik Seçmeli Dersler Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu
MTS 402

Ders Adı
Yardımcı Piyano VI

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu
MTS 404

Ders Adı
Korrepetisyon VI

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu
MTS 406

Ders Adı
Oda Müziği ve Orkestra VI

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu
MTS 408

Ders Adı
Türk Halk Müziği Top. VI

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 410

Ders Adı
Opera Tarihi IV (Ulusal)

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 2012’de bugüne Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını amaçlar.
Ders Kodu
MTS 412

Ders Adı
Kompozisyon II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürleri incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 414

Ders Adı
Ses Kayıt Teknikleri II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Bu ders , müzik ve film için temel ses ve kayıt teknolojileri ile ilgili teori ve uygulama bilgisi vermeyi ; öğrencilerin akustik ve psikoakustik becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ders Kodu
MTS 416

Ders Adı
Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Notasyon, midi sequencer ve wave işleme programlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu
MTS 418

Ders Adı
Flamenko Gitar II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Flamenko Gitar literatüründeki eserlerin incelenerek yeni gitar kompozisyonlarının oluşturulmasını hedefler.
Ders Kodu
MTS 420

Ders Adı
Çalgı Pedagojisi II

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

21. yüzyıl bilgi çağının değişimci, dönüşümcü, yenilikçi eğitim ortamını ve gereksinimlerini takip eden ve bu doğrultuda yeni öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini uygulayan çalgı eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlar.
Ders Kodu
MTS 422

Ders Adı
Bireysel Ses Eğitimi VIII

T
3

U
0

K
3

AKTS
5

Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Sosyal Seçmeli Dersler Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSO 301

Ders Adı
Türk Halk Müziği Koro I

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Müzik eğitimi içerisinde bireylerin halk ezgilerini dinleme ve icra etmeleri ile halk ezgilerinin türlerini ve yöresel özelliklerinin öğrenilmesini sağlar.
Ders Kodu
MSO 303

Ders Adı
Sanat ve Estetik

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Sanat ve estetik konusunda temel kavramları; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemini; dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkisini kavramayı sağlar.
Ders Kodu
MSO 305

Ders Adı
Caz Tarihi

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Cazın müziğinin kökeni, ögeleri ve tarihsel sürecine dair karşılaştırmalı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlar.
Sosyal Seçmeli Dersler Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu
MSO 302

Ders Adı
Türk Halk Müziği Koro II

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Müzik eğitimi içerisinde bireylerin halk ezgilerini dinleme ve icra etmeleri ile halk ezgilerinin türlerini ve yöresel özelliklerinin öğrenilmesini sağlar.
Ders Kodu
MSO 304

Ders Adı
Opera ve Mitler

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Opera tarihinde mit-müzik ilişkisini, mitleri konu alan operalar hakkında bilgi edinilmesi sağlar.
Ders Kodu
MSO 306

Ders Adı
Flamenko Tarihi

T
2

U
0

K
2

AKTS
2

Flamenko kültürünün ve müziğinin sosyal, politik ve ekonomik koşullarla değişen gelişimini ele almayı amaçlar.