Vizyon ve Misyonumuz

Müzik sanatıyla birlikte opera, tiyatro, bale, halk dansları gibi sahne sanatlarını da tümüyle bilen, bunları kurgulayabilen ve Dünya Sanatları içinde değerini koruyabilen oyuncular yetiştirmek, İlimize ve Ülkemize kültürel birikimlerimizi müzik ve sahne sanatlarıyla anlatmak, sanatsal geleneklerimizle alana katkı sağlamak, eğitim ve öğretimdeki önemini vurgulamak, eğitimde kullanmak ve öğreticiliğini yapmaktır. 

TR