Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof. Dr. Melih Cevdet İNCE
DEKAN V.

e-mail: melihcevdet.ince@ozal.edu.tr

Çalışma Alanları

Haberleşme Filtre Teorisi ve Tasarımı-Genetik Algoritma-Optimizasyon-Mikrodenetleyicili Sistem Tasarımı

publons orcid orcid


Doç. Elif Sanem Güleç
Dekan Yardımcısı
OrkidLinkedIn
Dr. Öğr. Üyesi İnanç Alikılıç
Dekan Yardımcısı
OrkidLinkedIn

Leyla GÜNEŞ
Fakülte Sekreteri V.
LinkedIn