İdari Personel


Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Fakülte Sekreteri
Abdurrahman ÇOŞKUN
Dahili:1051