Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Tuna TAŞDEMİR
Bölüm Başkanı
Doç. Elif Sanem GÜLEÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ender Can DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Tuna TAŞDEMİR

 

TR