Fakülte Disiplin Kurulu

Başkan Prof. Dr. Mustafa ALİCAN (Dekan V.)
Üye Prof. Dr. Ayhan ESİ
Üye Prof. Dr. Asım BALBAY
Üye Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye Doç. Elif Sanem GÜLEÇ
Üye Doç. Dr. Emrah ARGIN
Üye Dr. Öğr. Üyesi İnanç ALİKILIÇ
TR