Fakülte Kurulu

Başkan Prof. Dr. Mustafa ALİCAN (Dekan V.)
Üye Prof. Dr. Fatih AKDEMİR
Üye Prof. Dr. Ayhan ESİ
Üye Prof. Dr. Ülkü Yılmaz
Üye/Bölüm Başkanı Doç. Elif Sanem GÜLEÇ
Üye/Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah ARGIN
Üye/Bölüm Başkanı Doç. Dr. Döndü Tülay ÖZKUL
Üye/Bölüm Başkanı           Dr. Öğr. Üyesi Tuna TAŞDEMİR
Üye/Dr. Öğr. Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi İnanç ALİKILIÇ

 

TR