Fakülte Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof. Dr. Mustafa ALİCAN (Dekan V.)
Üye Prof. Dr. Ayhan ESİ
Üye Prof. Dr. Asım BALBAY
Üye Prof. Dr. Ülkü YILMAZ
Üye/Doç. Doç. Elif Sanem GÜLEÇ
Üye/Doç. Dr Doç. Dr. Emrah ARGIN
Üye/Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İnanç ALİKILIÇ

 

TR