Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü Eğitim Amaçları ve Çıktıları

Öğrenme Çıktıları

 1. Görsel iletişimin kapsamını açıklayabilecektir.
 2. İletişim sürecinde görsel iletişimi tanımlar.
 3. Görsel iletişimde anlam ve anlamlandırmayı açıklar.
 4. Görsel iletişimde tasarım ve dijital tasarım sürecini bilir.
 5. Reklam ve kampanya sürecini bilir ve uygular.
 6. Görsel iletişim tasarım araçlarını tanır ve etkili şekilde kullanır.
 7. 2 ve 3 boyutlu tasarım problemlerini etkin şekilde çözer.
 8. Görsel iletişim tasarımcısı olarak proje yönetme ve verilen projeyi takım çalışması ile istenilen kalitede teslim etme disiplinine sahip olur.
 9. Tasarım alanı özelinde hukuksal ve etik kuralları bilir.
 10. Görsel iletişim tasarımı alanındaki güncel gelişmelerden, güncel tasarım programlarından yeteri şekilde yararlanır ve kendisini sektörel ihtiyaçlara göre geliştirir.
 11. Fotoğraf ve video alanında çekim, görüntü işleme, kurgu gibi bütün üretim süreçleri hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi ve uygulayıcıdır.
 12. Yarattığı tasarımı etkin bir şekilde sunma becerisine sahiptir.
 13. İnternet ve yeni medya teorisi ve uygulamalarına hakimdir.
 14. Görsel yaratımda kültürel kodları dikkate alarak üretim gerçekleştirebilir.
TR