Akademik Personel

Doç. Döndü Tülay ÖZKUL
Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

 

E-mail: tulay.ozkul@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Resim, Heykel, Çağdaş Sanat, Mimarlık

LinkedInOrkid
Dr. Öğr. Üyesi Songül Dumlupınar ALİCAN

Özgeçmiş

 

E-mail: songul.alican@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Ortaçağ Tarihi, Şehir Tarihi, Mimari Tarihi

LinkedInOrkid
Dr. Öğr. Üyesi Ebru DOĞAN

Özgeçmiş

 

E-mail: ebru.dogan@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Yapi Teknolojisi, Yapı Sistemleri, Sürdürülebilirlik, Yapıbozum (deconstruction), Kentsel Dönüşüm

Arş. Gör. Fatma Berfin Yamak
Araştırma Görevlisi

Özgeçmiş

 

E-mail:fatmaberfin.yamak@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Yapı Bilgisi, Çağdaş Strüktür Sistemleri, Sürdürülebilirlik

Arş. Gör. İlkim GÜVEN
Araştırma Görevlisi

Özgeçmiş

 

E-mail:ilkim.guven@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65ORCIDLinkedinYÖK Ademi
TR