Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan Mimarlık Bölümümüzün misyonu,  – çağdaş, katılımcı, küresel düzeyde yenilikçi, disiplinler arası çalışma pratiğine ve girişimci ruha sahip, – geleneksel ve kültürel değerlere, kimliklere saygılı, mimarlığın kamu yararına, kültürel ve doğal değerleri koruyarak sürdürülmesi bilincini kazandıracak bir mimarlık eğitimi sunmaktır. Bu bağlamda bölümümüz,  -özgün ve çağdaş tasarım gerçekleştirebilmek için gerekli teknik ve teknolojik olanakları kullanabilen, – aynı zamanda mimarlık pratiğinin bir sanat dalı olduğu gerçeğinin bilincinde, – bölge insanının düşünen, sorgulayan ve üretken yaşam biçimini destekleyecek, kent ve kent kullanıcılarının ülke içinde ve uluslararası platform ile entegrasyonunu sağlayacak projeler, bilimsel araştırmalar ve ürünler ortaya koyacak mimarlar, meslek adamları ve akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Vizyonumuz

Mimarlık Bölümümüzün vizyonu, mimarlık alanındaki konulara kuram, tasarım ve uygulama bütününde geniş bir ölçekten bakan, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli meslek insanlarını yetiştirerek, yeniliklere açık, çağdaş ve disiplinler arası çalışmalarda öncü bir bölüm olmaktır.

 

TR