Sahne Sanatları Bölümü

Sahne Sanataları Bölümümüz ile öğrencilerimize kazandırılacak olan temel yetenekler aşağıda  aşağıda sunulmuştur.
1.Alanıyla ilgili temel dil bilgisine sahip olur.
2.Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi edinir.
3.Alanıyla ilgili literatürü takip edebilme becerisi kazanır.
4.Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi elde eder.
5.Sahne sanatlarıyla ilgili hukuki ve etik bilgi sahibi olur.
6.Sahne performansının kontrolü ve arttırılması hakkında bilgi edinir. Beden yeteneklerini geliştirir.
7.Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetisine sahip olur.
8.Birlikte çalışmaya yatkınlık kazanır.
9.Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilir.
10.Müzik tür ve dönemlerini birbirinden ayırabilme becerisi edinir.
11.Duyduğu eseri tanıyabilme becerisi elde eder.
12.İleri düzeyde müzik seslendirebilme becerisi (bireysel ve toplu olarak) edinir.
13. İlgi duyduğu çalgı alanında kendini geliştirmeyi sağlar.
Bölümümüzden mezun öğrencilerimiz aşağıdaki iş olanaklarına sahip olacaklardır.
  1. Devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarının yanı sıra televizyon ve sinema sektöründe oyuncu olarak çalışabilirler.
  2. Pedagojik formasyon alınması halinde drama öğretmenliği yapabilirler.
  3. Radyo ve televizyonlarda program yapımcılığı yapabilirler.
  4. Üniversitelerde sanatın bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen, analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip, meslek etiğine bağlı araştırmacılar yetiştirebilirler.
  5. Alanında kariyer yapabilirler.
TR