Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Geçmişte mağara duvarlarına çizilen resimlerden, dijital ortamların sağladığı görsel ve işitsel imkânlara kadar görsel iletişim her dönemde önemli bir noktada  yer almıştır. 21. yüzyılda sanal ağların hızla dünyamıza girmesiyle birlikte yaşanan değişim ve dönüşüm görsel ve işitsel sanatlar üzerinde de önemli bir değişimi beraberinde getirmiştir.
Çağa ayak uydurmak adına iletişim teknolojisindeki değişim ve dönüşümlerin kullanım alanı hızla artmakta ve görsel işitsel alanların önemi hiçbir zaman unutulmamaktadır.Böylece, dijital iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte görsel iletişimin öneminin her geçen gün daha da artmaktadır. Aynı zamanda gelecekte donanımlı personellerin gerekliliği de önem arz etmektedir. Söz konusu bu durum, görsel iletişim alanında gelecekteki donanımlı personellerin; meslek ilkelerine ve etik kurallara uygun bir biçimde görsel iletişim tasarımının önemini zirvelere ulaştırmaktadır.
Görsel İletişim ve Tasarım bölümü mezunu medya sektörünün görsel iletişimle ilgili bütün alanlarında istihdam şansını yakalayabilmektedirler. Bunun yanı sıra gerek kamu gerekse özel sektörde; reklamcılık, afiş tasarımından görsel işitsel bir alanı içerisine alan film sektörüne ve WEB tasarımından internet mecrası içerisindeki her türlü görsel işitsel alanlara kadar geniş bir yelpazede istihdam olanağını elde edebilmektedirler.
TR