Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Akademik Personel

Prof. Dr. Mustafa Yağbasan

E-mail:mustafa.yagbasan@ozal.edu.tr

Telefon:+904228461387

Özgeçmiş

 google scholarYÖK AKADEMİKorcid
Çalışma Alanları: Uygulamalı İletişim, Gazetecilik, Kültürlerarası İletişim, Göstergebilim, TV-Sinema

 

Doç. Dr. Emrah ARĞIN
Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı

Özgeçmiş

 
E-mail:emrah.argin@ozal.edu.tr

Telefon:+904220000000

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Yeni İletişim Teknolojileri,  İletişim Araştırmaları, İletişim Psikolojisi

OrcidLinkedIn
Dr. Öğr. Üyesi İnanç ALİKILIÇ

Özgeçmiş

E-mail:inanc.alikilic@ozal.edu.tr

Telefon:+904220000000

 google scholarorcidYÖK AKADEMİK
Çalışma Alanları: Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, İletişim Çalışmaları, İletişim Araştırmaları, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Kuramları, Gündem belirleme çalışmaları

OrcidLinkedIn
Dr. Öğr. Üyesi Aydın KARABULUT

Özgeçmiş

E-mail: aydin.karabulut@ozal.edu.tr

Telefon: 0422 846 12 55 – 0422 846 12 65

 google scholarYÖK AKADEMİKorcid
Çalışma Alanları: İletişim Felsefesi, İletişim Sosyolojisi, Yeni İletişim Teknolojileri,  İletişim Araştırmaları

OrcidLinkedIn
TR