Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Ders Müfredatı

Görsel İletişim Tasarımı 1 nci Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
TDB 101
Türk Dili -I
Zorunlu
2
0
2
2
İNG101
İngilizce -I
Zorunlu
2
0
2
2
AİİT101
Atatürk İlke ve Ink. Tarihi -I
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 101
Kültürlerarası İletişim
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 103
Temel Fotoğrafçılık
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 105
Sanat Tarihi
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 107
Görsel İletişim Tarihi
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 109
Temel Tasarım I
Zorunlu
3
1
3
4
GIT 111
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
Zorunlu
2
2
3
6
GIT 113
İletişim Bilimine Giriş
Zorunlu
2
0
2
2
Görsel İletişim Tasarımı 2 nci Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
TDB 102
Türk Dili -II
Zorunlu
2
0
2
2
İNG102
İngilizce -II
Zorunlu
2
0
2
2
AİİT102
Atatürk İlke ve Ink. Tarihi -II
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 102
Kurum Kimliği Yaratma
Zorunlu
2
0
2
4
GIT 104
Popüler Kültür
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 106
Dijital Fotoğrafçılık
Zorunlu
2
0
2
3
GIT 110
Temel Tasarım II
Zorunlu
3
1
3
4
GIT 108
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
Zorunlu
3
1
3
5
GIT 112
Görsel Kültür
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 114
Veri Görselleştirme
Zorunlu
2
0
2
3
Görsel İletişim Tasarımı 3 ncü Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 201
Mesleki İngilizce I
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 203
Tipoğrafi I
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 205
Sinematografi I
Zorunlu
2
0
2
6
GIT 207
Grafik Tasarım I
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 209
Mizanpaj Teknolojileri
Zorunlu
2
0
2
4
GIT 211
Stüdyo Fotoğrafçılığı
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 213
İllüstrasyon I
Seçmeli
3
1
3
3
GIT 215
Görsel Tasarımda Mekan
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 217
Estetik ve Sanata Girişi
Seçmeli
3
1
3
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
Görsel İletişim Tasarımı 4 ncü Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 202
Mesleki İngilizce II
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 204
Tipoğrafi II
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 210
Reklam ve Yayıncılıkta Gırafik Tasarımı
Zorunlu
3
1
3
4
GIT 206
Sinematografi II
Zorunlu
2
0
2
6
GIT 208
Grafik Tasarım II
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 214
İllüstrasyon II
Seçmeli
3
1
3
3
GIT 212
Göstergebilim
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 216
Ambalaj Tasarımı
Seçmeli
3
1
3
3
GIT 218
Yeni Medya Çalışmaları
Seçmeli
2
0
2
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
Görsel İletişim Tasarımı 5 nci Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 305
Internet Yayıncılığı
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 301
Animasyon 1
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 303
Kurgu I
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 307
Video Çekim Uygulamaları
Zorunlu
3
1
3
4
USH 331
Universite Seçmeli Havuzu
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 309
Kitap Tasarımı
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 311
Sanat Felsefesi
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 313
Sosyal Psikoloji
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 317
Desen I
Seçmeli
2
0
2
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
Görsel İletişim Tasarımı 6 ncı Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 302
Animasyon 2
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 304
Kurgu II
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 306
İletişim Kuramları
Zorunlu
2
0
2
4
GIT 308
Görsel Algı
Zorunlu
3
1
3
6
USH 332
Universite Seçmeli Havuzu
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 310
Sinema Tarihi
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 312
Dijital Reklamcılık
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 314
Reklam ve Pazarlama
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 316
İkonoloji
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 318
Desen II
Seçmeli
2
0
2
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
Görsel İletişim Tasarımı 7 nci Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 401
Bilimsel Araştırma Yöntemleri I
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 403
Medya ve Kültürel Çalışmalar
Zorunlu
2
0
2
4
GIT 405
Kampanya ve Görsel Tasarımı
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 407
WEB I
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 409
Sosyoloji
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 411
 Seneryo Yazarlığı
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 413
Portfolyo Tasarımı
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 415
Film Çözümlemeleri
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 417
Sanat Yönetmenliği
Seçmeli
2
0
2
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
Görsel İletişim Tasarımı 8 nci Yarıyıl Ders Programı
Ders Kodu
Ders Adı
Türü
T
U
K
AKTS
GIT 402
Bilimsel Araştırma Yöntemleri II
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 404
WEB II
Zorunlu
3
1
3
6
GIT 406
Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması
Zorunlu
2
0
2
2
GIT 408
Ses Tasarımı ve Kurgusu
Zorunlu
3
1
3
4
GIT 410
Bitirme Projesi
Zorunlu
0
1
2
6
GIT 412
Medya Okur Yazarlığı
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 414
Fantastik ve Mitoloji
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 416
Dijital Kültür
Seçmeli
2
0
2
3
GIT 418
Reklam Film Yapımı
Seçmeli
3
1
3
3
Öğrenci Seçmeli derslerden sadece 2 tanesini seçecektir.
TR