Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir eğitim, araştırma ve uygulama kurumu olma özelliğine sahip olmaktır. Bu anlamda alanı tercih eden öğrencileri; yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi özümseyen, sektörel uygulamaları ileri düzeyde kullanma becerisine sahip, ülkesine hizmet eden bireyler olarak mesleki yaşama hazırlamaktır. Kurumsal ve uygulamalı araştırmalar gerçekleştirmek, geleceğin iletişimcilerinin yetişmesine uygun bilimsel ortam hazırlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ve toplumsal değerlere bağlı, küresel rekabetçi vasıfları taşıyan, bilgiye kolay ulaşabilen, üretebilen ve paylaşabilen, yerinde ve doğru karar alma becerisine sahip bireyler yetiştirmek bölümümüzün temel misyonları arasındadır. Yerel, bölgesel ve ulusal yayıncılıkla ilgili problemlere ilişkin düşünce ve çözüm üretme hedeflerini görev edinen bölümümüz, bulunduğu ilin yerel iletişim sektörünün kalitesini arttırmaya yönelik bir misyon da üstlenmiştir.

T.C. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümünün misyonu şu noktalara göre çerçevelenmiştir: Görsel İletişim Tasarımı araçlarının tüm paydaşlarını kapsayıcı kurumsal ve uygulamaya yönelik bilgiler vermek, Görsel İletişim Tasarımı alanında öğrencilere gerekli donanımı kazandırarak, teorik ve mesleki açıdan mesleki yaşama hazırlamak. Dünyayı doğru okuyan, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, ötekileştirmeden uzak duran, evrensel ilkeleri ve mesleki etik kuralları özümseyen, bilimsel yaklaşımı benimseyen, evrensel değerlerle toplumsal değerlerle yoğrulan demokratik, çağdaş ve rekabetçi iletişimciler yetiştirmek. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü lisans eğitiminin yanı sıra öğrencileri lisansüstü eğitme motive ederek alanın bilim ve uygulamasına katkı sağlamak. 

Vizyonumuz

Türkçe eğitimi esas almanın yanı sıra yabancı dil eğitimini de önceleyen Görsel İletişim Tasarımı Bölümümüz; Avrupa Birliği ülkeleri ile (Erasmus) ve Türk Cumhuriyetleri ile (Farabi) programları kapsamında iş birlikleri yürütmeyi öngörmekte ve planlamaktadır. Dolaysıyla ülkesini ve dünyayı doğru anlayan ve açıklayan, dünya ile entegre olmaya çalışan, deontolojik ilkelerden taviz vermeyen, bilimsel ahlaka uygun epistemolojik araştırmalar yapmayı ve bu doğrultuda içerik üretmeyi öğrencilerine kazandırmayı hedefleyen, toplum ve kamu yararını merkeze alan bir bölüm olma karakterini kazanmak bölümümüzün vizyonu olarak belirlenmiştir. Geleceğin iletişimcileri olmayı tercih eden öğrencilerimizden; bilgili, etik değerlere saygılı, iletişimin toplumsal gelişmedeki seçkin yerini kavrayan ve bu yönde çalışan, ekip ruhu ile hareket edebilen ve gelişen teknolojik araçlarla barışık bireyler olmaları beklenmektedir. 

TR