Müzik Bölümü Ders İçerikleri

Ek-1 Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

 MÜZ103

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı I 2 0 2 5  
 Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu

 MÜZ105

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Müzik Teorisi I 2 0 2 4  
Temel müzik terimleri, basit form analizleri, armoni kurallarının açıklanması ve armonik çözümlemelerin öğretilmesini amaçlar.
Ders Kodu

 MÜZ107

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müziksel İşitme Okuma ve Yazma 2 0 2 4  
 Nota yazısını yazma ve tanıma/ tek ve çok ses işitme çalışmaları/ ritmik yapıları tanıma ve okuma/ aralık duyum çalışmaları/ tonların tanınması ve ayırt edilmesi/ tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları/ deşifre çalışmalarını içerir.
 

Ders Kodu

MÜZ109

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro I 2 0 2 5  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları/ Çok sesli halk türküleri/ Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmalarını öğretmeyi amaçlar.
Ders Kodu

TDB101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Dili-I 2 0 0 2  
 Dilin tanımı ve işlevi; dillerin doğuşu, yazı dili ve konuşma dili, kağıt düzenş ve paragraf bilgisi, paragraf planı, yazı ve yazı planı, uazı uygulamaları, yazım kuralları, noktalama işaretleri, dilekçe, yazı çalışmaları
Ders Kodu

ING101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
İngilizce-I 3 0 0 3  
 Verb to be, Simple Present, can, can’t, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc. konularını içermektedir
Ders Kodu

AİTT101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 0 2  
 Osmanlı devletinin çöküş süreci ve modernleşme çabaları. Birinci dünya savaşı süreci, Mondros mütarekesi ve sonrasında yaşanan gelişmeler. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçişi ve Milli Mücadele süreci. TBMM’nin faaliyetleri, Lozan Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyetinin ilanı.
Ders Kodu

 

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders I 3 0 3 5  
 

 

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ104

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
 Bireysel Çalgı II 2 0 2 5    
   Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

 
Ders Kodu

MÜZ106

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Müzik Teorisi II 2 0 2 4    
 Temel müzik terimleri, basit form analizleri, armoni kurallarının açıklanması ve armonik çözümlemelerin öğretilmesini amaçlar.  
Ders Kodu

MÜZ108

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma II 2 0 2 4    
  Nota yazısını yazma ve tanıma/ tek ve çok ses işitme çalışmaları/ ritmik yapıları tanıma ve okuma/ aralık duyum çalışmaları/ tonların tanınması ve ayırt edilmesi/ tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları/ deşifre çalışmalarını içerir.

Ders Kodu

MÜZ110

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro II 2 0 2 5  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları/ Çok sesli halk türküleri/ Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmalarını öğretmeyi amaçlar.
 
Ders Kodu

TDB102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Türk Dili-II 2 0 0 2    
 Özgeçmiş, özet ve rapor, sözcük türleri, sözcük öbekleri, birleşik sözcükler ve sözcük öbeklerinin yazımı, cümle bilgisi, yazı uygulamaları, sözlü anlatım, telaffuz – tonlama, vurgu – durak, sözlü anlatım uygulamaları  
Ders Kodu

ING102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
İngilizce-II 3 0 0 3    
   
Ders Kodu

AİTT102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 0 2    
 Milli Mücadele’nin örgütlenme süreci, Kurtuluş savaşındaki cepheler ve sonuçları. Yeni Türk Devletinin kuruluş süreci ve ilkeleri  
Ders Kodu

 

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders I 3 0 3 5  
 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ203

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı III 2 2 3 5  
   Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu

MÜZ205

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müzik Teorisi III 2 0 2 4  
 Temel müzik terimleri, basit form analizleri, armoni kurallarının açıklanması ve armonik çözümlemelerin öğretilmesini amaçlar. Kontrpuana giriş çalışmaları yapılır.
Ders Kodu

MÜZ207

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma III 2 0 2 4
  Nota yazısını yazma ve tanıma/ tek ve çok ses işitme çalışmaları/ ritmik yapıları tanıma ve okuma/ aralık duyum çalışmaları/ tonların tanınması ve ayırt edilmesi/ tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları/ deşifre çalışmalarını içerir.
Ders Kodu

MÜZ209

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Müzik Tarihi I 2 0 2 4  
 Öğrencilere Batı müziğinin kaynaklarını tanıtmayı, Klasik dönem müziğinin özelliklerini ve gelişmini öğretmeyi amaçlar.
Ders Kodu

M213

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Oda Müziği ve Orkestra I 2 2 3 4    
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.

 

Ders Kodu

MÜZ211

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro III 2 2 3 4  
    Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları/ Çok sesli halk türküleri/ Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmalarını öğretmeyi amaçlar
 
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Bölüm Seçmeli Ders I 3 0 3 5  

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ204

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı IV 2 2 3 5  
 Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu

MÜZ206

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müzik Teorisi IV 2 0 2 4  
 Sonat Allegrosu formu, tüm 7li ve 9lu akorlarla armonik çalışmalar, kontrpuana giriş, Cantus Firmus, 1e karşı 1, 2, 4 ve senkoplu çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu

MÜZ208

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma IV 2 0 2 4  
 Nota yazısını yazma ve tanıma/ tek ve çok ses işitme çalışmaları/ ritmik yapıları tanıma ve okuma/ aralık duyum çalışmaları/ tonların tanınması ve ayırt edilmesi/ tek sesli ve iki sesli dikte çalışmaları/ deşifre çalışmalarını içerir
Ders Kodu

MÜZ210

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Müzik Tarihi II 2 0 2 4  
 Batı müziğinin kaynaklarını tanıtmayı, 19.yüzyıl müziğinin özelliklerini ve gelişimini öğretmeyi amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ214

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Oda Müziği ve Orkestra II 2 2 3 4    
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.

Ders Kodu

MÜZ212

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro IV 2 2 3 4  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları/ Çok sesli halk türküleri/ Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmalarını öğretmeyi amaçlar
 
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders I 3 0 3 5  

 

BEŞİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ303

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı V 2 2 3 5  
 Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

 

Ders Kodu

MÜZ307

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro V 2 2 3 4  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları/ Çok sesli halk türküleri/ Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmalarını öğretmeyi amaçlar
Ders Kodu

MÜZ309

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Oda Müziği ve Orkestra III 2 2 3 5    
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.  
Ders Kodu

MÜZ305

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Araştırma Teknikleri I 2 0 2 4  
 Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğretir. Bu derste bilimsel araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler yazılı örneklerle ele alınacaktır.
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders-1 3 0 3 5  
 
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders 2 3 0 3 5  
 
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli-1 2 0 2 2  
 

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

M304

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı VI 2 2 3 5
   Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

 

Ders Kodu

M308

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro VI 2 2 3 4  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları. Rönesans dönemi koro yapıtları. Çok sesli halk türküleri. Marşlar. Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmaları
Ders Kodu

M310

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oda Müziği ve Orkestra IV 2 2 3 5  
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu

M306

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Araştırma Teknikleri II 2 0 2 4  
 Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğretir. Bu derste bilimsel araştırmada kullanılan yöntem ve teknikler yazılı örneklerle ele alınacaktır.
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli-1 3 0 3 5  
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli -2 3 0 3 5  
 
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli – 2 2 0 2 2  
 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ403

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Bireysel Çalgı VII 2 2 3 6    
   Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar ve Şan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

 
 

Ders Kodu

MÜZ405

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro VII 2 2 3 4  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları. Rönesans dönemi koro yapıtları. Çok sesli halk türküleri. Marşlar. Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmaları
 
Ders Kodu

MÜZ407

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oda Müziği ve Orkestra V 2 2 3 5  
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Bölüm Seçmeli – 1 3 0 3 5    
   
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Bölüm Seçmeli – 2 3 0 3 5    
   
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Bölüm Seçmeli – 3 3 0 3 5    
   

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ404

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Çalgı VIII 2 2 3 5  
Öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirmesini ve müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar.

Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar veŞan’ın (Ses) yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu

MÜZ406

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bitirme Projesi I 0 2 1 6  
 Öğrencilere bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak, alanıyla ilgili özgün araştırma yaptırmayı amaçlar.

Ders Kodu MÜZ408 Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Koro VIII 2 2 3 4  
  Tek seslilikten çok sesliğe geçişte basit kanon çalışmaları. Çok sesli halk türküleri. Marşlar. Koro yapıtlarındaki farklı dönem eserleri üzerinde stil çalışmaları
Ders Kodu

MÜZ410

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oda Müziği ve Orkestra VI 2 2 3 5  
 Yaylı ve üflemeli çalgılardan oluşturulacak orkestralar ile Rönesans, Barok, Klasik, Romantik ve 20.yy repertuarından seçilen eserler seslendirilmesini amaçlar.
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli – 1 3 0 3 5  
Ders Kodu Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli – 2 3 0 3 5  
 

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

BİRİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ501

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano I 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ503

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Korrepetisyon I 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ505

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Ses Eğitimi I 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ502

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano II 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ504

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Korrepetisyon II 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ506

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Ses Eğitimi II 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ601

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano III 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ603

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Korrepetisyon III 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ605

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Halk Müziği Top. I 3 0 3 5  
 Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.

Ders Kodu

 MÜZ607

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Türk Halk Müziği Nazariyatı I 3 0 3 5  
  Türk müzik sistemine dayalı duyuş ve Türk müziği eserlerini kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve Türk müziğine ait kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar.

 

Ders Kodu

MÜZ609

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Ses Eğitimi III 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ611

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı Bilgisi I 3 0 3 5  
 Klasik müzik orkestrasındaki çalgıların ve grupların açıklanması, çalgıların ses sınırları ve aktarım özelliklerinin anlatımını içerir.

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ602

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano IV 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ604

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Korrepetisyon IV 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ606

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Halk Müziği Top. II 3 0 3 5  
 Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.

     Ders Kodu

MÜZ608

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Türk Halk Müziği Nazariyatı II 3 0 3 5  

Türk müzik sistemine dayalı duyuş ve Türk müziği eserlerini kavrama yeteneğini, aşama aşama geliştirmeyi ve Türk müziğine ait kuramsal bilgileri kazandırmayı amaçlar.

Ders Kodu

MÜZ610

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bireysel Ses Eğitimi IV 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ612

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı Bilgisi II 3 0 3 5  
 Klasik müzik orkestrasındaki çalgıların ve grupların açıklanması, çalgıların ses sınırları ve aktarım özelliklerinin anlatımını içerir.

 

BEŞİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ701

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano V 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ703

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Korrepetisyon V 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ705

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Türk Halk Müziği Top.III 3 0 3 5  
 Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ707

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Opera Tarihi I 3 0 3 5  
 Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 1917-1994 yılları arasında Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını sağlar.
Ders Kodu

MÜZ709

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Orkestrasyon I 3 0 3 5  
 Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürlerin incelemeyi amaçlar.

 

Ders Kodu

 MÜZ711

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Bireysel Ses Eğitimi V 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ702

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano VI 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ704

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Korrepetisyon VI 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ706

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Türk Halk Müziği Top.IV 3 0 3 5  
 Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ708

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Opera Tarihi II 3 0 3 5  
 Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 1994-2012 yılları arasında Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını sağlar.
Ders Kodu

MÜZ710

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Orkestrasyon II 3 0 3 5  
 Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürlerin incelemeyi amaçlar.

 

Ders Kodu

 MÜZ712

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Bireysel Ses Eğitimi VI 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ801

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano VII 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ803

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Korrepetisyon VII 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ805

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Türk Halk Müziği Top.V 3 0 3 5  
 Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ807

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Opera Tarihi III 3 0 3 5  
 Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 2012’de bugüne Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ809

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Kompozisyon I 3 0 3 5  
 Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürleri incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ811

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Ses Kayıt Teknikleri I 3 0 3 5  
Bu ders , müzik ve film için temel ses ve kayıt teknolojileri ile ilgili teori ve uygulama bilgisi vermeyi ; öğrencilerin akustik ve psikoakustik becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ders Kodu

MÜZ813

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı I 3 0 3 5  
Notasyon, midi sequencer ve wave işleme programlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

 

Ders Kodu

MÜZ815

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı Pedagojisi I 3 0 3 5  
21. yüzyıl bilgi çağının değişimci, dönüşümcü, yenilikçi eğitim ortamını ve gereksinimlerini takip eden ve bu doğrultuda yeni öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini uygulayan çalgı eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlar.
Ders Kodu

 MÜZ817

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Bireysel Ses Eğitimi VII 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ819

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sanat Eleştirisi ve Teknikleri 2 0 2 5  
  Sanat eleştirisi nedir, eleştiri çeşitleri nelerdir, eleştiride hangi yöntemler uygulanır, bir sanat yapıtına nasıl bakılır, değerlendirme ölçütleri nelerdir, eleştirel iletişim nasıl kurulur, sanat ontolojisi nedir ve ontolojik eleştiri nasıl olmalıdır gibi sanat eleştirisini çeşitli yönlerden irdelemeyi amaçlar.

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

MÜZ802

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Yardımcı Piyano VIII 3 0 3 5  
 Öğrencilerin temel piyano tekniklerini kazanmalarını sağlamak, temel piyano literatürünü tanıtmak, piyanoyu yeterli derecede kullanabilecek beceriye ulaşabilmelerini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ804

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Korrepetisyon VIII 3 0 3 5  
 Öğrencinin birlikte-uyumlu performans becerisini kazanması ve geliştirmesini sağlar.
Ders Kodu

MÜZ806

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Türk Halk Müziği Top.VI 3 0 3 5  
Öğrencinin, kendi çalgısı hakkında temel bilgiye sahip olmasını, temel tavır/ çalım teknikleri uygulamalarını yapabilmesini ve grup içinde icra becerisi kazanmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ808

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Opera Tarihi IV 3 0 3 5  
 Türkiye’de çok sesli müzik politikaları ve 2012’de bugüne Türk bestecilerin yazdığı operaların tanıtılmasını amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ810

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Kompozisyon II 3 0 3 5  
 Dönemlere ve bestecilere göre orkestralama özelliklerinin anlatılmasını, Adler Orchestratation, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvorak, Rimsky-Korsakoff, Stravinsky yapıtlarından çeşitli partitürleri incelemeyi amaçlar.
Ders Kodu

MÜZ812

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Ses Kayıt Teknikleri II 3 0 3 5  
Bu ders , müzik ve film için temel ses ve kayıt teknolojileri ile ilgili teori ve uygulama bilgisi vermeyi ; öğrencilerin akustik ve psikoakustik becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Ders Kodu

MÜZ814

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Bilgisayar Destekli Müzik Tasarımı II 3 0 3 5  
Notasyon, midi sequencer ve wave işleme programlarını kullanma becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

Ders Kodu

MÜZ816

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı Pedagojisi II 3 0 3 5  
21. yüzyıl bilgi çağının değişimci, dönüşümcü, yenilikçi eğitim ortamını ve gereksinimlerini takip eden ve bu doğrultuda yeni öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini uygulayan çalgı eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlar.
Ders Kodu

 MÜZ818

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Bireysel Ses Eğitimi VIII 3 0 3 5  
 Doğru solunum alışkanlığını, sesi doğru entonasyonla üretmeyi ve doğru artikülasyon becerisi kazandırmayı amaçlar.

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER

BEŞİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

M901

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Halk Müziği Koro I 2 0 2 2
Müzik eğitimi içerisinde bireylerin halk ezgilerini dinleme ve icra etmeleri ile halk ezgilerinin türlerini ve yöresel özelliklerinin öğrenilmesini sağlar.
Ders Kodu

M903

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sanat ve Estetik 2 0 2 2
Sanat ve estetik konusunda temel kavramları; kişilerin zihinsel, duygusal ve devinimsel gelişiminde sanatın ve sanat eğitiminin yeri ve önemini; dünyada ve Türkiye’de sanatın gelişimi, sanatın kültürle ilişkisini kavramayı sağlar.

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

M902

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Türk Halk Müziği Koro II 2 0 2 2
Müzik eğitimi içerisinde bireylerin halk ezgilerini dinleme ve icra etmeleri ile halk ezgilerinin türlerini ve yöresel özelliklerinin öğrenilmesini sağlar.
Ders Kodu

M904

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Opera ve Mitler 2 0 2 2
 Opera tarihinde mit-müzik ilişkisini, mitleri konu alan operalar hakkında bilgi edinilmesi sağlar.

 

 

 

TR