Müzik Bölümü Eğitim Amaçları ve Çıktıları

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Müzik Bölümünün temel amacı;müziğin bilimsel ve sanatsal yönlerini bilgi ve beceri ile bütünleştirebilen, analitik düşünce yapısına ve eleştirel bakış açısına sahip, meslek etiğine bağlı müzikbilimciler, müzisyenler ve araştırmacılar yetiştirebilmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda;

*Müzik tür ve dönemlerini birbirinden ayırabilen

*Çalgısını ve icra ettiği müziği ifade edebilen

*Duyduğu eseri tanıyabilen

*İleri düzeyde müzik seslendirebilme becerisi kazanmış

*İleri derecede müzik okuyabilme becerisi kazanmış

*Eser analizi yapabilme becerisi edinmiş

Müzik Bölümü öğrencileri mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

PROGRAM ÇIKTILARI
*Alanıyla ilgili temel dil bilgisine sahip olur.

*Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi edinir.

*Alanıyla ilgili literatürü takip edebilme becerisi kazanır.

*Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi elde eder.

* Müzikle ilgili hukuki ve etik bilgi sahibi olur.

*Sahne performansının kontrolü ve arttırılması hakkında bilgi edinir.

*Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetisine sahip olur.

*Birlikte çalışmaya yatkınlık kazanır.

*Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilir.

 

 

 

TR