Sahne Sanatları Bölümü Eğitim Amaçları ve Çıktıları

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

Sahne Sanatları Bölümü’nün temel amacı; gelişen dünyada uygarlığın temel göstergelerinden biri olan sanat olaylarını araştıran, uygulayan, entelektüel görüşü ve estetik beğenileri gelişmiş, bireysel yaratıcı, sahne sanatlarında yetkin sanatçı adaylarını yetiştirmektir.

Bu ilkeler doğrultusunda;

*Sahneleme süreçleriyle sanatı anlama ve sahne uygulamalarında yetkinlik geliştirebilen

*Sahne eseri yaratmak için kaynak ve araçları etkili şekilde kullanmayı öğrenebilen

*Bireysel ve ekip olarak çalışma disiplinini geliştirebilen

*Sahne eseri yaratıp ve problem çözme stratejileri geliştirebilen

*Tartışma yeterliliği kazanmış

Sahne Sanatları öğrencileri mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

PROGRAM ÇIKTILARI

*Alanıyla ilgili temel dil bilgisine sahip olur.

*Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi edinir.

*Alanıyla ilgili literatürü takip edebilme becerisi kazanır.

*Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi elde eder.

*Sahne sanatlarıyla ilgili hukuki ve etik bilgi sahibi olur.

*Sahne performansının kontrolü ve arttırılması hakkında bilgi edinir. Beden yeteneklerini geliştirir.

*Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetisine sahip olur.

*Birlikte çalışmaya yatkınlık kazanır.

*Alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili kullanabilir.

*Müzik tür ve dönemlerini birbirinden ayırabilme becerisi edinir.

*İlgi duyduğu çalgı alanında kendini geliştirmeyi sağlar.

TR