Sahne Sanatları Bölümü Ders İçerikleri

BİRİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

SSB 103

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma I 2 2 3 4  
Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için ısınma, nefes, ses, artikülasyon, ses bilgisi, vurgu, tonlama, temel diksiyon bilgilerinin verilmesini ve bu bilgilerin metin/eser üzerinde uygulanmasını içeren bir derstir.
Ders Kodu

SSB 105

Ders Adı T U K AKTS Ön Koşul
Oyunculuk I 4 2 3 4  
 Rol çalışmasına hazırlık olarak, öğrencinin sahne üzerinde bedensel ve duygusal imkânlarını yaratıcı bir biçimde geliştirmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 107

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatro Tarihi ve Teorisi I 2 0 2 4  
  Ritüelin doğuşunu, Antik Yunan ve Roma tragedya ve komedyalarını öğreten bir derstir
Ders Kodu

SSB 109

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Doğaçlama I 2 0 2 3
  Öğrencinin sahne üzerinde yaratıcılığını geliştirmesine yönelik temel doğaçlama egzersizlerinin bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 111

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
 Hareket I 0 2 1 2    
  Öğrencinin kendi bedenini tanımasına ve bedenini sahneye hazır hale getirmesine yarayan çalışmaların yapıldığı bir derstir.  
Ders Kodu

SSB 113

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
 Solfej I 2 0 2 2    
  Anahtarlar, notalar, süre değerleri, ölçü ve ölçü sayısı, gürlük ve hız terimleri, aralıklar, dizi ve ton gibi temel kavramların öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.  
Ders Kodu

SSB 115

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Şan I 2 0 2 2  
Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 117

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı I 2 0 2 2  
  Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.

Ders Kodu

TDB101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Dili-I 2 0 0 2  
 
Ders Kodu

İNG101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
İngilizce-I 3 0 3 3  
 Verb to be, Simple Present, can, can’t, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc. konularını içermektedir
Ders Kodu

AİİT101

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2  
 

 

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 104

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Ses ve Konuşma II 2 2 3 4  
   Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için ısınma, nefes, ses, artikülasyon, ses bilgisi, vurgu, tonlama, temel diksiyon bilgilerinin verilmesini ve bu bilgilerin metin/eser üzerinde uygulanmasını içeren bir derstir.
Ders Kodu

SSB 106

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk II 4 2 3 4  
Oyunculuk sanatı kavramlarının sahnede metinli/metinsiz, bireysel/grup olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 108

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatro Tarihi ve Teorisi II 2 0 2 4  
 Ortaçağ, Rönesans ve Klasizm dönemi ve bu dönemlerin tiyatro anlayışı ile ilgili bilgiler veren bir derstir
Ders Kodu

SSB 110

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Doğaçlama II 2 0 2 3  
 Öğrencinin sahne üzerinde yaratıcılığını geliştirmesine yönelik temel doğaçlama egzersizlerinin bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 112

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Hareket II 0 2 1 2
 Öğrencinin kendi bedenini tanımasına, bedenini sahneye hazır hale getirmesine yarayan çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 114

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej II 2 0 2 2
 Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 116

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Şan II 2 0 2 2
 Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 118

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı II 2 0 2 2
 Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dâhildir.

Ders Kodu

TDB102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Dili-II 2 0 0 2  
 
Ders Kodu

İNG102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
İngilizce-II 3 0 3 3  
 
Ders Kodu

AİİT102

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2 0 0 2  
 

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 203

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma III 2 2 3 3  
 Öğrencinin nefes, ses ve konuşmalarını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için ikinci sınıf düzeyinde ısınma, nefes, ses, artikülasyon, ses bilgisi, vurgu, tonlama, diksiyon bilgilerinin verilmesi ve metin/eser üzerinde uygulanmasını içeren bir derstir.
Ders Kodu

SSB 205

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk III 4 2 3 3  
Bir rolün çalışılması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmaları yapılacaktır.
Ders Kodu

SSB 207

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatro Tarihi ve Teorisi III 2 0 2 2
 Romantizim, Realizm ve Naturalizm akımlarını ve tiyatro anlayışına yansımalarını inceleyen bir derstir.
Ders Kodu

SSB 209

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Doğaçlama III 2 0 2 2  
 Öğrencinin sahne üzerinde yaratıcılığını geliştirmesine yönelik doğaçlama egzersizlerinin bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 211

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Oyun Çözümleme I 2 0 2 2  
 Antik Yunan, Roma ve Ortaçağ dönemi tiyatro eserlerinin okunup çözümlenmesini öğreten bir derstir.
Ders Kodu

SSB 213

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Tiyatrosu I 2 0 2 2  
 Köy Seyirlik, Ortaoyunu, Gölge Oyunu ve Meddah gibi Geleneksel Türk Tiyatrosu türlerinin ve bunlara ait eserlerin incelendiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 215

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Solfej III 2 0 2 2  
 Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.

Ders Kodu

SSB 217

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Şan III 2 0 2 2  
 Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 219

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı III 2 0 2 2  
 Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanısıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Bölüm Seçmeli Ders Grup I 6 0 6 10  

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 204

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma IV 2 2 3 3  
 Öğrencinin nefes, ses ve konuşmalarını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için ikinci sınıf düzeyinde ısınma, nefes, ses, artikülasyon, ses bilgisi, vurgu, tonlama, diksiyon bilgilerinin verilmesi ve metin/eser üzerinde uygulanmasını içeren bir derstir
Ders Kodu

SSB 206

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk IV 4 2 3 3  
 Öğrencinin bir rolü çalışması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmalarının yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 208

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatro Tarihi ve Teorisi IV 2 0 2 2  
 Tarihsel Avant-Garde, Modernizm ve Post-Modernizm akımlarını ve bu akımların tiyatroya yansımalarını inceleyen bir derstir.
Ders Kodu

SSB 210

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Doğaçlama IV 2 0 2 2  
 Öğrencinin sahne üzerinde yaratıcılığını geliştirmesine yönelik doğaçlama egzersizlerinin bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 212

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyun Çözümleme II 2 0 2 2  
 Klasik ve Romantik dönem tiyatro eserlerinin okunup çözümlenmesini öğreten bir derstir.
Ders Kodu

SSB 214

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Türk Tiyatrosu II 2 0 2 2  
 Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi tiyatro eserlerini inceleyen bir derstir.
Ders Kodu

SSB 216

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej IV 2 0 2 2  
 Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 218

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Şan IV 2 0 2 2  
 Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 220

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çalgı IV 2 0 2 2  
 Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders Grup 2 6 0 6 10  

 

BEŞİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 303

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma V 2 0 2 3  
Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için, seçilen metinler ve karakterler üzerinde konuşmaya yönelik ayrıntılı çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 305

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyun Çözümleme III 2 0 2 2  
 Realizm, Naturalizm ve Tarihsel Avant-Garde akımları kapsamındaki tiyatro eserlerinin okunup çözümlenmesinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 307

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyun I 2 2 3 3  
 Öğrencinin rol/karakter kavramını oyun bütünlüğü içerisinde uygulamasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 309

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk V 2 2 3 3  
 Öğrencinin bir rolü çalışması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmalarının yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 311

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk Biçemleri I 2 0 2 2  
 Oyunculuk tarihindeki farklı biçemlerin metinli/metinsiz olarak çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders Grup 3 9 0 9 15  
 
Ders Kodu

ÜSD002

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli-1 2 0 2 2  

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

SSB 304

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma VI 2 0 2 3
 Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için, seçilen metinler ve karakterler üzerinde konuşmaya yönelik ayrıntılı çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 306

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyun Çözümleme IV 2 0 2 2  
  Post-modernist oyunların okunup çözümlenmesinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSB 308

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyun II 2 3 3 3  
 Öğrencinin rol/karakter kavramını oyun bütünlüğü içerisinde uygulamasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 310

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk VI 2 2 3 3  
 Öğrencinin bir rolü çalışması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmalarının yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 312

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Oyunculuk Biçemleri II 2 0 2 2  
 Oyunculuk tarihindeki farklı biçemlerin metinli/metinsiz olarak çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders Grup 4 9 0 9 15  
Ders Kodu

ÜSD003

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Üniversite Seçmeli 2 2 0 2 2  
 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 403

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma VII 2 2 3 4  
 Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için, seçilen metinler ve karakterler üzerinde konuşmaya yönelik ayrıntılı ve derinlemesine çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 405

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Oyun III 2 2 3 4  
 Öğrencinin rol/karakter kavramını oyun bütünlüğü içerisinde uygulamasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 407

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Oyunculuk VII 2 2 3 4  
   Öğrencinin bir rolü çalışması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmalarının yapıldığı bir derstir
Ders Kodu

SSB 409

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Rol I: Klasik Metinler 2 0 2 3  
   Klasik tiyatro metinlerinin gerektirdiği oyunculuk üslubunun çalışıldığı ve roller üzerinden uygulandığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders Grup 5 9 0 9 15  
 

 

 

 

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

SSB 404

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ses ve Konuşma VIII 2 2 3 4  
 Öğrencinin nefes, ses ve konuşmasını tiyatro oyunculuğu bağlamında doğru, etkin, yaratıcı ve sanatsal bir biçimde kullanması için, seçilen metinler ve karakterler üzerinde konuşmaya yönelik ayrıntılı ve derinlemesine çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 406

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bitirme Projesi 0 1 2 6  
 Öğrencinin rol/karakter kavramını oyun bütünlüğü içerisinde uygulamasına yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSB 408

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Oyunculuk VIII 2 2 3 3  
 Öğrencinin bir rolü çalışması için gerekli olan karakter analizi ve sahne çalışmalarının yapıldığı bir derstir.  
Ders Kodu

SSB 410

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul  
Rol II: Çağdaş Metinler 2 0 2 2  
 XX. yüzyıldan itibaren yazılmış olan tiyatro metinlerinin gerektirdiği oyunculuk üslubunun çalışıldığı ve roller üzerinden uygulandığı bir derstir.  
Ders Kodu

SSBS

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bölüm Seçmeli Ders Grup 6 9 0 9 15  
 

 

 

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

SSBS 201

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Eskrim I 3 0 3 5  
 Bu derste eskrimin temel duruş ve hareketleri öğretilir.
Ders Kodu

SSBS 203

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Mitoloji I 3 0 3 5  
Yunan ve Roma mitolojileri, ‘pantheon’larında yer alan tanrı ve tanrıçalar, bu tanrı ve tanrıçaların yetkinlik ve özelliklerini gösteren simgeleri ile görsel algılanış biçimlerinin arkeolojik veriler üzerinden tartışılmasını içeren bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 205

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sanat Tarihi I 3 0 3 5  
 Tarih Öncesi Uygarlıklar, Mısır, Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemleri ile Ortaçağ Avrupa Sanatının çözümlenerek incelendiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 207

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sanat Uygulamalarında Sağlık I 3 0 3 5  
 Temel sağlık bilgileri verilerek sanat uygulamalarında sahne sanatçısının kendisini korumasını öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 209

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Bilgisayar I 3 0 3 5  
Bilgisayarın temel kavramlarının öğretildiği bir derstir.          
Ders Kodu

SSBS 211

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Ege ve Rumeli Halk Dansları 3 0 3 5  
Ege ve Rumeli yöresine ait dansların öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 213

İlk Yardım I 3 0 3 5  
Hem ilk yardım, hem de sağlık alanında çalışanların rolleri öğrenilecek.

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

 

  Ders Kodu

SSBS 202

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Eskrim II 3 0 3 5  
   Bu derste eskrimin hamleleri öğretilir ve koreografi becerisi geliştirilir.
  Ders Kodu

SSBS 204

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Mitoloji II 3 0 3 5  
   Yunan ve Roma mitolojileri, ‘pantheon’larında yer alan tanrı ve tanrıçalar, bu tanrı ve tanrıçaların yetkinlik ve özelliklerini gösteren simgeleri ile görsel algılanış biçimlerinin arkeolojik veriler üzerinden tartışılmasını ve kapsamlı biçimde araştırıp, incelenmesini içeren bir derstir.
  Ders Kodu

SSBS 206

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Sanat Tarihi II 3 0 3 5  
  Rönesans’ın sanata yansımasını, Barok ve Rokoko üsluplarını inceleyen, Modernizm ve Post-modernizm akımlarını çözümleyerek inceleyen bir derstir.
  Ders Kodu

SSBS 208

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Sanat Uygulamalarında Sağlık II 3 0 3 5  
    Sanat uygulamalarında sahne sanatçısının kendisini korumasını öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
  Ders Kodu

SSBS 210

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
  Bilgisayar II 3 0 3 5  
  Word, powerpoint ve paint gibi günlük kullanıma uygun programların öğretildiği bir derstir.
 
Ders Kodu

SSBS 212

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Karadeniz ve Trakya Halk Dansları 3 0 3 5  
Karadeniz ve Trakya yöresine ait dansların öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 214

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
İlk Yardım II 3 0 3 5  
                              Hem ilk yardım, hem de sağlık alanında çalışanların rolleri öğrenilecek.

 

BEŞİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

SSBS 301

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Eskrim III 3 0 3 5  
 Öğrencinin eskrim becerisinin sahne üzerinde geliştirilmesine yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 303

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sahne Bilgisi I 3 0 3 5  
Temel sahne kavramları, Antik Yunan, Helenistik Dönem ve Roma dönemi sahnelerinin tanımlandığı, sahne planı, ışık planı çizmeyi ve perspektif uygulamayı öğreten bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 305

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Akrobasi I 3 0 3 5  
Akrobatik hareketlerle bedensel kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalardır.
Ders Kodu

SSBS 307

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Şan V 2 0 2 2  
Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 309

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı V 2 0 2 2  
  Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS 311

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Dekor ve Kostüm Tarihi I 3 0 3 5  
 Tiyatro içindeki dekor ve kostüm kullanımının tarihini ve gelişimini öğrenmeye yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 313

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Akdeniz ve Orta Anadolu Halk Dansları 3 0 3 5  
Akdeniz ve Orta Anadolu yöresine ait dansların öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 315

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Reji Uygulamaları I 3 0 3 5  
Tiyatro yönetmenliği tarihinin öğretildiği ve sahneye koyma sanatının temellerinin sahne üzerinde çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 317

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çocuk Tiyatrosu I 3 0 3 5  
Çocuk tiyatrosunun tarihini ve ilgili temel kuramları öğreten bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 319

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatroda Şarkı I 3 0 3 5  
Tiyatro için bestelenmiş şarkıların çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 321

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Batı Dansları I 3 0 3 5  
Öğrencinin bedensel ritm duygusunu ve müziğe bedeni ile eşlik edebilme yetisini geliştirmeye yönelik çalışmaların bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 323

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej V 3 0 3 5  
Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.

 

ALTINCI YARIYIL

 

Ders Kodu

SSBS 302

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Eskrim IV 3 0 3 5  
 Öğrencinin eskrim becerisinin sahne üzerinde çalışmasına yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 304

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sahne Bilgisi II 3 0 3 5  
   Sahne uygulamalarında reji yorum yöntemini tasarlama, sahne üzerinde kişileştirme ilkelerini inceleme, optik yorum yapma, prova çizelgesi hazırlama ve reji defteri oluşturmanın öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 306

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Akrobasi II 3 0 3 5  
 Akrobatik hareketlerle bedensel kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalardır.
Ders Kodu

SSBS 308

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Şan VI 2 0 2 2  
Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 310

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı VI 2 0 2 2  
  Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS 312

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Dekor ve Kostüm Tarihi II 3 0 3 5  
 Tiyatro içindeki dekor ve kostüm kullanımının tarihini ve gelişimini öğrenmeye yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 314

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Kafkas ve Güney Doğu Halk Dansları 3 0 3 5  
Kafkas ve Güney Doğu yöresine ait dansların öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 316

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Reji Uygulamaları II 3 0 3 5  
Tiyatro yönetmenliği tarihinin öğretildiği ve sahneye koyma sanatının temellerinin sahne üzerinde çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 318

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Çocuk Tiyatrosu II 3 0 3 5  
Çocuk tiyatrosunun tarihini ve ilgili temel kuramları öğreten bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 320

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Tiyatroda Şarkı II 3 0 3 5  
Tiyatro için bestelenmiş şarkıların çalışıldığı bir derstir.
 
Ders Kodu

SSBS 322

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Batı Dansları II 3 0 3 5  
Öğrencinin bedensel ritm duygusunu ve müziğe bedeni ile eşlik edebilme yetisini geliştirmeye yönelik çalışmaların bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
 
Ders Kodu

SSBS 324

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej VI 3 0 3 5  
Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.
 

 

YEDİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

SSBS 401

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Batı Müzikalleri I 3 0 3 5  
 Batı müzikal eserlerinden şarkıların çalıştırılmasına yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 403

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Batı Dansları III 3 0 3 5  
 Öğrencinin bedensel ritm duygusunu ve müziğe bedeni ile eşlik edebilme yetisini geliştirmeye yönelik çalışmaların bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 405

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Drama I 3 0 3 5  
Dramanın tarihinin, doğuş nedenlerinin ve dallarının öğretildiği ve drama çalışmalarının temel prensipleri üzerinde durularak bireysel/grup drama çalışmalarının yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 407

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Şan VII 2 0 2 2  
Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 409

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı VII 2 0 2 2  
  Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS 411

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Dramatik Yazarlık I 3 0 3 5  
 Dramatik yazarlığın temel ilkelerinin öğretildiği ve kullanıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 413

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Reji Uygulamaları III 3 0 3 5  
 Tiyatro yönetmenliği tarihinin öğretildiği ve sahneye koyma sanatının temellerinin sahne üzerinde çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 415

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Sahne Dövüşleri I 3 0 3 5  
Tiyatro oyunlarındaki dövüş sahneleri için gerekli olan çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 417

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej VII 3 0 3 5  
Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 419

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sinema Televizyon Oyunculuğu I 3 0 3 5  
Sinema-Televizyon oyunculuğunun gerektirdiği oyunculuk tekniklerinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 421

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Araştırma Yöntemleri I 3 0 3 5  
Akademik çalışmalara yönelik araştırma ve yazım tekniklerinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 423

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Estetik I 3 0 3 5  
Estetik kavramının tarihsel süreç içerisinde sanatsal açıdan nasıl kuramlaştığının öğretildiği bir derstir.

 

SEKİZİNCİ YARIYIL

 

Ders Kodu

SSBS 402

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Batı Müzikalleri II 3 0 3 5  
 Batı müzikal eserlerinden şarkıların çalıştırılmasına yönelik bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 404

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Batı Dansları IV 3 0 3 5  
 Öğrencinin bedensel ritm duygusunu ve müziğe bedeni ile eşlik edebilme yetisini geliştirmeye yönelik çalışmaların bireysel/grup olarak yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 406

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Drama II 3 0 3 5  
 Dramanın bütün aşamaları ile çalışıldığı ve drama programı oluşturmanın öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 408

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Şan VIII 2 0 2 2  
Ses eğitiminin temel aşamalarına bağlı kalınarak, opera tekniği ile şarkı söyleme sanatının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 410

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
 Çalgı VIII 2 0 2 2  
  Ders öğrencinin çalgısında kendisini profesyonel ve teknik açıdan geliştirirken müzikal stilleri öğrenmesini amaçlar. Çeşitli okullar ve metotlar yoluyla doğru teknik kullanımına rehberlik eder. Gitar, Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Flüt, Klarnet, Piyano, Vurmalı Sazlar yanı sıra Türk halk müziği ve makam müziği çalgıları buna dahildir.
Ders Kodu

SSBS 412

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Dramatik Yazarlık II 3 0 3 5  
Dramatik yazarlık ilkelerini kullanmaya yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 414

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Reji Uygulamaları IV 3 0 3 5  
 Oyun sahneleme prensiplerinin kısa bir oyunun sahnelenmesi üzerinden öğretilmesine yönelik çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 416

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sahne Dövüşleri II 3 0 3 5  
 Tiyatro oyunlarındaki dövüş sahneleri için gerekli olan çalışmaların yapıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 418

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Solfej VIII 3 0 3 5  
Aralıklar, dizi ve ton kavramlarının öğretildiği, basit ölçülerde ritm çalışmalarının yapıldığı ve solfej parçalarının çalışıldığı bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 420

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sinema Televizyon Oyunculuğu II 3 0 3 5  
Sinema-Televizyon oyunculuğunun gerektirdiği oyunculuk tekniklerinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 422

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Araştırma Yöntemleri II 3 0 3 5  
Akademik çalışmalara yönelik araştırma ve yazım tekniklerinin öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 424

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Estetik II 3 0 3 5  
Estetik kavramının tarihsel süreç içerisinde sanatsal açıdan nasıl kuramlaştığının öğretildiği bir derstir.
Ders Kodu

SSBS 426

Ders Adı T U UK AKTS Ön Koşul
Sanat Doğa ve Çevre 3 0 3 5  
Sanatsal etkinlikler yoluyla çevresel farkındalığın ve duyarlılığın arttırılmasının öğretildiği bir derstir.
TR